Ședinţă ordinară în data de 22.09.2016, ora 14,00

Comunicate

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 22.09.2016, ora 14,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

I. a) aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 15.07.2016

    b) aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 10.08.2016.

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:

1.  proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865 – Km 37+545) localitățile Drăgoești-Roșiori-Movilița-Dridu, DJ 101 (Km 52+100 – Km 37+600) localitățile Dridu-Fierbinți Târg-limită județ Ilfov, DJ 101 (Km 52+100 – Km 59+700) localitățile Dridu-Jilavele și DJ 402 (Km 53+700 – Km 61+740) limită județ Călărași-Sinești (DN2)”       

Rapoarte comisii de specialitate 

2.  proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 201: tronson I DN2 Coșereni-Axintele-Orezu Km 0+000 – Km 35+400”;      

Rapoarte comisii de specialitate

3.  proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici  la obiectivul de investiţii „Modernizare drum județean DJ 306, limită județ Călărași Km 32+950  - Albești - Andrășești - Gheorghe Doja - Crunți - Km 63+650 - intersecția DJ 102 H și de la Km 66+225 - Reviga - Cocora Km 58+775 și DJ 203 E – limită județ Buzău – Cocora Km 14+075 - 21+325”;              

Rapoarte comisii de specialitate

4.  proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.)  şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 211 Grivița – Traian Km 0+270 – Km 6+970”;                                            

Rapoarte comisii de specialitate

5.  proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism Ialomiţa şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia;                                        

Rapoarte comisii de specialitate

6.  proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier S.C. ŞTEFĂNESCU COM S.R.L.,  în vederea efectuării serviciului de  transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul Slobozia – Gheorghe Lazăr;                                                                                                                                                                                                          

Rapoarte comisii de specialitate

7.  proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Spitalului Județean de Urgență Slobozia  în dosarul  nr. 1487/98/2016;                            

Rapoarte comisii de specialitate

8.  proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului social cu cazare ”Centrul de Recuperare și  Reabilitare Neuropsihică pentru Adulți - Movila”;                            

Rapoarte comisii de specialitate

9.  proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului social de zi ”Centrul de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu Slobozia”;                                              

Rapoarte comisii de specialitate

10.  proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului social cu cazare ”Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia”;                                                                            

Rapoarte comisii de specialitate

11.  proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Local al Municipiului Slobozia pentru trecerea din domeniul public  al Municipiului Slobozia în domeniul public al Județului Ialomița a bunurilor imobile în care funcționează Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia;                                                                                                                                                                                                          

Rapoarte comisii de specialitate

12.  proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”;                                        

Rapoarte comisii de specialitate

13. proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Municipiului Fetești  asupra unor bunuri proprietatea publică a județului Ialomița, și darea acestora în administrarea Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia;                                                                                                                                                                                                                                

Rapoarte comisii de specialitate

14.  proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016;                                                                                                                                                         

Rapoarte comisii de specialitate

15.  proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 61/30.09.2010   privind aprobarea „Documentului Strategic cu Scenarii de Dezvoltare Socio-Economică şi Demografică a teritoriului judeţului Ialomiţa, pe perioada 2009 – 2013, cu orizont  2013 – 2020, Realizarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Ialomiţa”;                                                                                    

Rapoarte comisii de specialitate

16.  proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 32/10.08.2016 de desemnare a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru anul școlar 2016 – 2017;                                                                                                                                                                                            

Rapoarte comisii de specialitate

17.  proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia de Orientare Şcolară şi  Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Ialomiţa;   Rapoarte comisii de specialitate         

18.  proiect de hotărâre privind desemnarea a 6 (şase) consilieri judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomiţa.                                                                                                                           

Rapoarte comisii de specialitate                                                                                                                     

III. Diverse

            Solicitarea SC RAJA SA Constanţa privind aprobarea documentului strategic „Master Plan pentru Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în regiunea Constanţa-Ialomiţa” – forma revizuită.