Situații financiare 2015 - trimestrul I

 

 

 1. Bilanţ 31.03.2015
 2. Contul de rezultat patrimonial 31.03.2015
 3. Situaţia fluxurilor de trezorerie (cod 03) 31.03.2015
 4. Situaţia fluxurilor de trezorerie (cod 04) 31.03.2015
 5. Disponibil cu destinatie speciala 31.03.2015
 6. Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare 31.
 7. Situaţia plăţilor efectuate la titlul 56 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 31.03.20
 8. Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii 31.03.2015
 9. Plati restante 31.03.2015
 10. Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap 31.03.2015
 11. Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala 31.03.2015
 12. Buget local - Cont de execuţie - Venituri - 31.03.2015
 13. Buget local - Cont de execuţie - Cheltuieli - 31.03.2015
 14. Buget local - Detalierea cheltuielilor - 31.03.2015
 15. Buget instituţii finanţate parţial din venituri proprii - Cont de execuţie - Venituri - 31.03.2015
 16. Buget instituţii finanţate parţial din venituri proprii - Cont de execuţie - Cheltuieli - 31.03.2015
 17. Buget instituţii finanţate parţial din venituri proprii - Detalierea cheltuielilor - 31.03.2015
 18. Buget activităţi finanţate integral din venituri proprii - Cont de execuţie - Venituri - 31.03.2015
 19. Buget activităţi finanţate integral din venituri proprii - Cont de execuţie - Cheltuieli - 31.03.2015
 20. Buget activităţi finanţate integral din venituri proprii - Detalierea cheltuielilor - 31.03.2015
 21. Buget din credite interne - Cont de execuţie - Cheltuieli - 31.03.2015
 22. Buget din credite interne - Detalierea cheltuielilor - 31.03.2015
 23. Buget fonduri externe nerambursabile - Cont de execuţie - Cheltuieli -31.03.2015
 24. Buget fonduri externe nerambursabile - Detalierea cheltuielilor - 31.03.2015

 

 

 

categoria articolului 

situații financiare, 2015