Stema și drapelul județului Ialomița

Stema județului Ialomița

Se compune dintr-un scut tripartit tăiat.

  • În primul cartier, pe fond roșu, se află o cahlă cu însemnul crucii, din aur, descoperire arheologică recentă care atestă creștinismul în zonă.
  • În al doilea cartier, pe fond albastru, un snop de grîu, din aur, plutind pe o apă, care simbolizează principala bogăție a județului Ialomița.
  • În al treilea cartier, un pod negru, cu balustrada din argint, plutind pe o apă vălurită din argint și albastru.

Drapelul județului Ialomița

Este format din trei culori dispuse orizontal, în spații egale ca lățime și în următoarea ordine:

  • în partea de jos culoarea verde care semnifică câmpia, ca formă de relief specifică județului Ialomița;
  • în partea de mijloc, culoarea galben care reprezintă lanurile de grâu, județul Ialomița fiind unanim recunoscut drept „grânarul țării“.
  • în partea de sus culoarea albastru care semnifică cerul senin al Bărăganului. În centrul drapelului este reprodusă stema județului.

categoria articolului 

Judetul Ialomița