Tipuri de informații

 

 

 

Informațiile furnizate din oficiu
div.content table p { padding:5px;} TIPURI DE INFORMAŢII CARE SE COMUNICĂ DIN OFICIU • Actele normative care reglementează... Citește mai mult
Informațiile exceptate de la liberul acces
INFORMAŢII EXCEPTATE DE LA LIBERUL ACCES AL CETĂŢENILOR • Informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac... Citește mai mult
Hotărârea nr.26 din 2002 privind liberul acces la informațiile de interes public
HOTĂRÂRE privind liberul acces la informaţiilor de interes public Consiliul Judeţean Ialomiţa, Având în vedere: - prevederile Legii nr. 544 din... Citește mai mult
Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35
https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-...  ... Citește mai mult

 

 

categoria articolului 

informații de interes public