Anunt din 17.09.2012

Published by Anonim (neverificat) on Lun, 17/09/2012 - 18:47

DIRECŢIA ACHIZIŢII ŞI PATRIMONIU                                                                  17.09.2012

COMPARTIMENTUL PATRIMONIU                             

                                                                       

ANUNŢ DE LICITAŢIE

 

1)      În aplicarea Hotărârii nr. 41/28.08.2012 Consiliul Judeţean Ialomiţa, anunţă:

- licitaţie publică deschisă pentru atribuirea contractului de concesiune a suprafeţei de 74,78 ha, teren agricol aparţinând domeniul privat al judeţului Ialomiţa, situat în extravilanul comunei Gura Ialomiţei, în vederea construirii unui parc solar fotovoltaic;

2) Denumirea şi sediul concedentului: Consiliul Judeţean Ialomiţa – CF 4231776, mun. Slobozia, Piaţa Revoluţiei nr. 1, tel: 0243230200, int. 244, fax: 0243233000;

3) Obiectul şi durata concesiunii:

- Concesionarea suprafeţei de 74,78 ha, teren agricol situat în extravilanul com. Gura Ialomiţei, având ca destinaţie construirea unui parc solar fotovoltaic, în scopul obţinerii de energie electrică. Terenurile agricole se concesionează pe o  durată de 49 ani.

4) Condiţiile de participare la licitaţie sunt prevăzute în documentaţia de atribuire a contractului aprobată prin Hotărârea nr..41/28.08.2012 a Consiliului Judeţean Ialomiţa, în calitate de concedent, care poate fi obţinută de la sediul concedentului, mun. Slobozia, Piaţa Revoluţiei nr. 1, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu, compartiment patrimoniu, cam. 52.

5) Data şi locul de depunere a ofertelor  02.10.2012, ora 10°°, la registratura concedentului, Consiliul Judeţean Ialomiţa, mun. Slobozia, Piaţa Revoluţiei nr. 1;

6) Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data depunerii ofertelor;

7) Data şi locul de deschidere a ofertelor: ofertelor  02.10.2012, ora 11°°, la sediul concedentului, Consiliul Judeţean Ialomiţa, mun. Slobozia, Piaţa Revoluţiei nr. 1;

8) Ofertanţii interesaţi pot obţine informaţii suplimentare de la sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa, mun. Slobozia, Piaţa Revoluţiei nr. 1, cam. 52, etj. 3, telefon 0243/230200 interior 244, fax: 0243/233000.

Data: 12.09.2012

 

PREŞEDINTE,

Prof.  Vasile Silvian CIUPERCĂ

DIRECTOR EXECUTIV,

Jr.  Cezar Gheorghe VÂLCAN

 

termeni_referinta 

licitații