Anunț de licitație - 29.03.2012

Published by Anonim (neverificat) on Dum, 22/07/2012 - 14:38

29.03.2012

ANUNŢ DE LICITAŢIE

 

1. În aplicarea prevederilor Hotărârii nr.25 /28.03.2012, Consiliul Judetean Ialomita, anunţă:

-  Licitaţie publică deschisă pentru atribuirea contractului de concesiune a suprafeţei de 24 ha, teren agricol aparţinând domeniului privat al judeţului Ialomiţa, situată în extravilanul comunei Giurgeni, în vederea construirii unui parc solar fotovoltaic;

2. Denumirea şi sediul concedentului: Consiliul Judeţean Ialomiţa – CF 4231776 mun. Slobozia, Piaţa Revoluţiei nr.1; tel. 0243 230200, int. 244, fax. 0243 233 000;

3. Obiectul si durata concesiunii:

-  Concesionarea suprafeţei de 24 ha, teren agricol situat în extravilanul com. Giurgeni, având ca destinaţie construirea unui parc solar fotovoltaic, în scopul obţinerii de energie electrică. Terenurile agricole se concesionează pe o durată de 30 ani.

4. Condiţiile de participare la licitaţie sunt prevăzute în documentaţia de atribuire a contractului aprobată prin Hotărârea nr.25/28.03.2012 a Consiliului Judeţean Ialomiţa, în calitate de concedent, care poate fi obţinută de la sediul concedentului, mun. Slobozia, Piaţa Revoluţiei nr.1, Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu, Compartment Patrimoniu, cam. 52;

5. Data si locul de depunere a ofertelor: 11.04.2012 , ora 10ºº,  la registratura concedentului, Consiliul Judetean Ialomiţa, mun. Slobozia, Piaţa Revoluţiei nr.1;

6. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data depunerii ofertelor;

7. Data si locul de deschidere a ofertelor: 11.04.2012 , ora 11ºº, la sediul concedentului, Consiliul Judetean Ialomita, mun. Slobozia, Piaţa Revoluţiei nr.1;

8. Ofertanţii interesaţi pot obtine informatii suplimentare de la sediul Consiliului Judetean Ialomita din municipiul Slobozia Piaţa Revoluţiei nr.1 camera 52, etaj 3; telefon 0243/230200 interior 244,  fax: 0243/233000.   

                           

                                       PREŞEDINTE,

                             VASILE SILVIAN CIUPERCĂ

                                                                                 

                                                                                            Director executiv,

                                                                                VÂLCAN CEZAR GHEORGHE

termeni_referinta 

licitații