Anunț de intenție - demolare imobile

categorie 

anunțuri publice, transparență decizională