Hotărâri adoptate la ședința C.J. din 25 februarie 2014

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 25.02.2013

 

Nr.
hotărâre
Hotărâri adoptate Anexe
20

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, a Comisiei de evaluare a managementului şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor

 Anexa

21

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din „Programul integrat de gestionare a calităţii aerului pentru pulberi în suspensie PM10 în municipiul Slobozia, municipiul Urziceni, oraşul Ţăndărei, comuna Ciulniţa şi comuna Săveni şi pentru ozon O3 în municipiul Slobozia şi municipiul Urziceni din judeţul Ialomiţa, desfăşurat pe o durată de maximum 5 ani”

Anexa
22

H O T Ă R Â R E

privind revocarea dreptului de administrare al Centrului Militar Judeţean Ialomiţa asupra unui spaţiu din clădirea imobil aflată în proprietatea publică a
judeţului Ialomiţa, situat în municipiul Slobozia, şi atribuirea în folosinţă gratuită Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război – Filiala Ialomiţa

Anexa
23

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea preţului mediu/tonă de masă verde obţinută de pe pajişte, pentru anul 2014

-
24

H O T Ă R Â R E

privind punerea la dispoziţie a unor suprafeţe de teren aflate în domeniul public al judeţului Ialomiţa şi în administrarea Spitalului Judeţean de urgenţă Slobozia în vederea implementării proiectului „Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească”

Anexa

 

 

 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2014