Hotărâri adoptate la ședința C.J. din 28 ianuarie 2014

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 28.01.2014

 

Nr.
hotărâre
Hotărâri adoptate Anexe
1 HOTĂRÂRE
privind aprobarea structurii serviciilor specifice Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, cuantumului tarifelor acestora pentru anul 2014 şi modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor
Anexa
2 HOTĂRÂRE
privind revocarea dreptului de administrare al Şcolii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia asupra unor spaţii proprietatea publică a judeţului Ialomiţa, situate în judeţul Ialomiţa, şi darea acestora în administrarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa
Anexa
3

HOTĂRÂRE
privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Ialomiţa

 
4 HOTĂRÂRE
privind înfiinţarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuro-Psihică pentru Adulţi Movila

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3

5 HOTĂRÂRE
privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.165 din 20.12.2013 privind majorarea bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe anul 2013
 
6 HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 19 din 18.03.2013 privind repartizarea pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2013
Anexa
7 HOTĂRÂRE
privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2014
Anexa

 

 

 

 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2014