Hotărâri adoptate la ședința C.J. din 7 februarie 2014

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 07.02.2014

 

Nr.
hotărâre
Hotărâri adoptate Anexe
8 HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 31/29.05.2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare
-
9 HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei nr. 1b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 32/29.05.2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa
-
10 HOTĂRÂRE
privind modificarea anexelor nr. 1a şi 1b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 34/29.05.2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa şi Centrului de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg
Anexa 1
Anexa 2
11 HOTĂRÂRE
privind înfiinţarea Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice Slobozia
Anexa 1
Anexa 2
12 HOTĂRÂRE
privind închiderea Centrului de Plasament nr. 6 Slobozia, restructurarea Centrului de Plasament nr. 2 Slobozia şi înfiinţarea Complexului de Servicii Sociale pentru Copilul cu Handicap Neuropsihic Slobozia
Anexa 1
Anexa 2
13 HOTĂRÂRE
privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 42/06.07.2010 privind aprobarea depunerii spre finanţare a proiectului „Înfiinţare Centru de recuperare şi reabilitare adulţi, comuna Movila, judeţul Ialomiţa” în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenţie 3.2 – Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale, precum şi a cheltuielilor legate de acesta
Anexa 1
14 HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 79 din 14.12.2012 privind „Programul de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.05.2013 - 30.06.2019”, cu modificările şi completările ulterioare
Anexa 1
15 HOTĂRÂRE
privind constituirea şi recunoaşterea drepturilor de superficie, uz şi servitute asupra unui teren proprietate privată a judeţului Ialomiţa în favoarea S.C. Enel Distribuţie Dobrogea S.A.
Anexa 1
Anexa 2
16 HOTĂRÂRE
modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 40 din 06.07.2010 privind transferul managementului asistenţei medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia
-
17 HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa, pe anul 2014
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8
18 HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2014
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8
Anexa 9
Anexa 9a
Anexa 10
19 HOTĂRÂRE
privind aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general
Anexa 1

 

 

 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2014