Hotărâri adoptate în şedinţa Consiliului Judeţean Ialomiţa din data ..

 

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 20.10.2016, s-au adoptat următoarele hotărâri:

Numărul
hotărârii
Titlul hotărârii Anexe
53

Hotărâre

privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 201 Buești-Ivănești-Ion Ghica-Ciulnița-Cosâmbești-Mărculești Km 57+000 – Km 84+000”
 

Anexa
54
privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 102 H Colelia – Cocora Km 45+400 – km 58+775”
Anexa
55

Hotărâre

privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de  Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Restaurarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”

Anexa
56

Hotărâre

privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”

Anexa
57

Hotărâre

privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul III, anul 2016

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3 

Anexa 4

Anexa 5           

58

Hotărâre

privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016

Anexa
59

Hotărâre

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2016

Anexa
60

Hotărâre

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2017, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa

Anexa1

Anexa 1a

Anexa 1b

Anexa 1c            

61

Hotărâre

privind validarea membrilor desemnaţi ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa

 
62

Hotărâre

privind  aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier S.C. SECOMI TRAVEL S.R.L.,  în vederea efectuării serviciului de  transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul Sudiți-Țăndărei-Slobozia-Ivănești

 
63

Hotărâre

privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul I al anului școlar 2016 – 2017

 
64

Hotărâre

privind acordarea de granturi în cadrul acțiunii ”Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat, pentru anul  școlar 2015 - 2016 
 

Anexa 1

Anexa 2

 

65

Hotărâre

privind desemnarea reprezentanților Județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”

 
66

Hotărâre

privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Ialomiţa

 
67

Hotărâre

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Muzeului Național al Agriculturii 

 
68

Hotărâre

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 79 din 25.09.2015 privind aprobarea

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Muzeului Agriculturii Slobozia

 
69

Hotărâre

 privind aprobarea rectificarii bugetului la SC Drumuri şi Poduri SA Ialomiţa

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

 

 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2016