Hotărâri adoptate în ședința din 10.08.2016

 

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 10.08.2016, s-au adoptat următoarele hotărâri:

Numărul
hotărârii
Titlul Hotărârii  Anexe
24

HOTĂRÂRE

privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a sumelor pentru finanțarea  drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor

cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, pe anul 2016

  Anexa           
25

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Instituţia Prefectului – Judeţul Ialomiţa în vederea consolidării activităţilor de atragere a fondurilor europene şi internaţionale

Anexa              
26

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2016

Anexa           
27

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2016

Anexa      
28

HOTĂRÂRE

privind stabilirea componenței comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru care au ca obiect furnizarea de produse sau prestarea de servicii

 
29

HOTĂRÂRE

privind rearondarea orașului Fierbinți-Târg și a comunelor Dridu, Maia și Rădulești de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Urziceni la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Fierbinți-Târg

Anexa                                 
30

HOTĂRÂRE

privind aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier S.C. N&D TRANS S.R.L. în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Scânteia – Iazu - Slobozia

 
31

HOTĂRÂRE

privind  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor Slobozia, județul Ialomița, pentru anul școlar 2016 – 2017

 
32

 

H O T Ă R Â R E

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru anul școlar 2016 – 2017

 
33

HOTĂRÂRE

privind  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița, pentru anul școlar 2016 – 2017

                                                                                            

 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2016