Hotărâri adoptate în ședința extraordinară a Consiliului Județean Ialomița din 05.09.2018

 

În ședinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 05.09.2018, s-au adoptat următoarele hotărâri:

Numărul
hotărârii
Titlul hotărârii Anexe
84

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea participării Județului Ialomița la parteneriatul pentru realizarea proiectului 

”Îmbunătățirea accesului populației din județele Prahova și Ialomița la servicii medicale de urgență”

și a cheltuielilor legate de proiect

Anexa nr.1

Anexa nr.2

85

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea participării Județului Ialomița la parteneriatul pentru realizarea proiectului 

”Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația  județului Ialomița”

și a cheltuielilor legate de proiect

Anexa nr.1

Anexa nr.2

86

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea unui tronson ( str. Țăndărei ) din drumul județean DJ 212_ DN 21 – Chiscani-Mihai Bravu – Mihail Kogălniceanu - Fetești ,

aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Fetești

 
87

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018

Anexa

 

 

 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2018