Hotărâri adoptate în ședința extraordinara a Consiliului Judetean Ialomita din 20.11.2018

 

În ședinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 20.11.2018, s-au adoptat următoarele hotărâri:

Numărul
hotărârii
Titlul hotărârii Anexe
    130

Hotărâre 

 privind validarea Dispoziției Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.366 din 08.11.2018  privind majorarea bugetului propriu al județului Ialomița cu sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2018 şi aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomiţa, pe anul 2018

Anexa

131

Hotărâre 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2018

Anexa 
132

Hotărâre 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 140/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”  și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare

Anexe 
133

Hotărâre 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 141/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”  și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare

 
Anexe

 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2018