Hotărâri adoptate în ședința extraordinară din 19.11.2015

 

În ședinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 19.11.2015, s-au adoptat următoarele hotărâri:

Numărul
hotărârii
Titlul hotărârii Anexe
102

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea  documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Reparaţii capitale – instalaţii electrice la 

Liceul Tehnologic Special Ion Teodorescu” Slobozia

Anexa
103

H O T Ă R Â R E

privind repartizarea pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 201

Anexa
104

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015

Anexa
105

H O T Ă R Â R E

privind rectificarea bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia,  pe anul 2015 

Anexa
106

H O T Ă R Â R E

privind desemnarea unui membru în Consiliul de administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Ialomiţa

 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2015