Hotărâri adoptate în ședința extraordinară din 27.08.2015

 

În.ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 27.08.2015, s-au adoptat următoarele hotărâri:

.Numărul
hotărârii
Titlul hotărârii Anexe
74

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier S.C. ŞTEFĂNESCU COM S.R.L.,în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane,

prin curse regulate speciale, pe traseul Slobozia – Gheorghe Lazăr

 

75

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015

 Anexa 
76

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea creşterilor salariale pentru personalul angajat în cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi în instituţiile subordonate

 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2015