Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița din 19.12.2018

 

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 19.12.2018, s-au adoptat următoarele hotărâri:

 

Numărul
hotărârii
Titlul hotărârii Anexe
145

Hotărâre

 privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 497 din 10.12.2018  privind majorarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu subvenții pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap,  validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 500 din 12.12.2018  privind majorarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018

                                                                                        Anexa 
146

Hotărâre

privind aprobarea rectificării bugetului Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2018

Anexa 
147

Hotărâre

privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa,la trimestrul IV (preliminat), anul 2018

Anexe 1-4 
148

Hotărâre

privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2019

Anexe 1-8 
149

Hotărâre

privind modificarea şi completarea anexelor nr.1, 2 şi 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.211/19.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și din serviciile publice din subordine, începând de la data de 01.01.2019, cu modificările şi completările ulterioare

 
150

Hotărâre

privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde)obţinută de pe pajişte,  pentru anul 2019

 
151

Hotărâre

privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2019

 
152

Hotărâre

privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice  Fierbinţi Târg,  judeţul Ialomiţa,  pentru anul 2019

Anexa 
153

Hotărâre

privind însuşirea rezultatului reevaluării activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în domeniul public şi privat al judeţului Ialomiţa

Anexe 1-3
154

Hotărâre

privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2018

Anexa   
155

Hotărâre

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 55 din 26.04.2018 privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu  Orașul Țăndărei pentru realizarea proiectului de interes public județean ”Extindere și dotare Ambulatoriu Integrat corp A și B”  din cadrul Spitalului Orășenesc Țăndărei 

            

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2018