Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița din 28.11.2018

 

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 28.11.2018, s-au adoptat următoarele hotărâri:

Numărul
hotărârii
Titlul hotărârii Anexe
134

Hotărâre 

privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018

Anexa 
135

Hotărâre 

privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale a unor sume  defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2018

Anexa 
136

Hotărâre 

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa

Anexe 
137

Hotărâre 

privind aprobarea organizării unor evenimente pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri

Anexa 
138

Hotărâre 

privind arendarea unui teren cu destinație agricolă – categoria de folosință neproductiv, proprietatea privată a județului Ialomița, situat în extravilanul comunei Giurgeni

Anexe 
139

Hotărâre 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 94 din 23.12.2010 privind stabilirea funcțiunilor și administrarea unor spații din imobilul Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”, cu modificările și completările ulterioare

Anexa 
140

Hotărâre  

privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, la realizarea proiectului „Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, COD SMIS 127169,  depus în cadrul Programului  Operațional Capital Uman 2014-2020

 
141

Hotărâre  

privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Slobozia în vederea realizării în comun a proiectului  Concurs Național de Creație Literară/Eseuri ”Mihai Eminescu”,  ediția a X-a

Anexa 
142

Hotărâre 

privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Feteşti – Ialomiţa  în vederea realizării în comun a proiectului  Concurs Regional Interdisciplinar (Limba română şi matematică) „Magia numerelor şi a literelor”, ediţia a XI-a - 25 mai 2019

Anexa 
143

Hotărâre  

privind  aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier S.C. CIRIL COM S.R.L.,  în vederea efectuării serviciului de  transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul Valea Măcrişului – Gârbovi - Urziceni

 
144

Hotărâre

privind  aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2018

Anexa 

 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2018