Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița din 30.05.2018

 

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 30.05.2018, s-au adoptat următoarele hotărâri:

Numărul
hotărârii
Titlul hotărârii Anexe
62

Hotărâre

privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Balov Aurel – Alexandruhotărâre privind validarea mandatului de               consilier judeţean al domnului Balov Aurel – Alexandru            

 

63

Hotărâre

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 6 din 24.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa pe principalele domenii de activitate, cu modificările ulterioare

 
64

 

privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi a situaţiilor financiare pe anul 2017
Anexa
65

Hotărâre

privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018
 

                      Anexa                                                                             
66

Hotărâre

privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia

Anexa 1

                Anexa 2              

67

 

Hotărâre

privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții „Construirea și dotarea blocului alimentar și

a spălătoriei aferente Spitalului Județean de Urgență Slobozia”

Anexa
68

Hotărâre

privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Construirea și dotarea blocului alimentar și a spălătoriei aferente Spitalului Județean de Urgență Slobozia”

Anexa
69

Hotărâre

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 28/26.03.2018 privind reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al Județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății
 

 
70

Hotărâre

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfășurare al Festivalului Național de Folclor ”Ion Albeșteanu”

Anexa
71

Hotărâre

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfășurare al Festivalului Internațional de Folclor ”Floare de pe Bărăgan”

Anexa
72

Hotărâre

privind aprobarea dezlipirii Cărții funciare nr. 21643 a terenului agricol situat pe raza comunei Giurgeni, aflat în domeniul privat al județului Ialomița
 

Anexa
73

Hotărâre

privind actualizarea ”Monografiei economico - militare a judeţului Ialomiţa”la nivelul anului 2018

 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2018