Hotărâri adoptate în ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița din 31.10.2018

 

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 31.10.2018 s-au adoptat următoarele hotărâri:

Numărul
hotărârii
Titlul hotărârii Anexe
118

Hotărâre 

privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul III, anul 2018

Anexa 1

Anexa 2 

Anexa 3 

Anexa 4

119

Hotărâre

privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018

Anexa 
120

Hotărâre

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2018

Anexa 
121

Hotărâre 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 139/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey”  și a cheltuielilor legate de proiect

Anexa 1

Anexa 2 

122

Hotărâre

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 140/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”  și a cheltuielilor legate de proiect

Anexa 1

Anexa 2 

123

Hotărâre

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 148/29.09.2017 privind aprobarea realizării proiectului „ Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea”  și a cheltuielilor legate de proiect

Anexa 1 

Anexa 2 

124

Hotărâre

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 162/29.09.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Creşterea eficienţei energetice a sediului Muzeului Judeţean Ialomiţa”  și a cheltuielilor legate de proiect

Anexa 1 

Anexa 2 

125

Hotărâre

privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Liceului Tehnologic Special ” Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul I al anului școlar 2018 – 2019

 
126

Hotărâre

privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa în vederea finanţării proiectelor în cadrul implementării Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa

Anexa
127

Hotărâre

privind revocarea dreptului de folosință gratuită transmis Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița asupra unui spațiu situat în imobilul Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”, proprietatea publică a județului Ialomița

 
128

Hotărâre

privind  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi

 
129
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 141/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”  și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare

Anexa 1 

Anexa 2 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2018