Hotărâri adoptate în ședința ordinară din 02.07.2015

 

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 02.07.2015, s-au adoptat următoarele hotărâri:

Numărul
hotărârii
Titlul hotărârii Anexe
54

H O T A R A R E

privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015

               Anexa  

55

H O T A R A R E

Anexa
56

H O T A R A R E

privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Muzeului Agriculturii Slobozia

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

57

H O T A R A R E

privind emiterea acordului în vederea promovării Hotărârii Guvernului privind acordarea titulaturii  de "muzeu de importanţă naţională" Muzeului Agriculturii Slobozia şi schimbarea denumirii acestuia  

      -
58

H O T A R A R E

  privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa şi de la Liceul Tehnologic Special "Ion Teodorescu" Slobozia, pentru luna mai 2015 

Anexa 1

Anexa 2

 

59

H O T A R A R E

privind validarea membrilor desemnaţi ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa

 
60

H O T A R A R E

privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 50 din 28.05.2015 privind aprobarea concesionării unor terenuri agricole neproductive, proprietatea privată a judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunei Giurgeni 

 
61

H O T A R A R E

privind constatarea încetării contractului de finanţare nr. 1119/321/03.12.2013 aferent proiectului "E-UAT.SISTEM INFORMATIC INTEGRAT, SUPORT PENTRU DEZVOLTAREA  ŞI CREŞTEREA EFICIENŢEI SERVICIILOR PUBLICE ÎN JUDEŢUL IALOMIŢA 

 
62

H O T A R A R E

privind aprobarea înfiinţării Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea şi combaterea abuzului asupra copilului, exploatării copiilor prin muncă şi a violenţei în familie şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Echipei Intersectoriale Locale

Anexa
63

H O T A R A R E

privind aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de furnizare şi distribuţie a produselor lactate pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, în anul şcolar 2015 - 2016 

Anexa
64

H O T A R A R E

privind aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de furnizare şi distribuţie a produselor de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, în anul şcolar 2015 - 2016

 

Anexa
65

H O T A R A R E

privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea acordului cadru de achiziţie publică "Servicii de deszăpezire a drumurilor judeţene" 

 

Anexa

 

 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2015