Hotărâri adoptate în ședința ordinară din 11.12.2014

 

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 11.12.2014, s-au adoptat următoarele hotărâri:

 

Numărul
hotărârii
Titlul hotărârii Anexe
79 HOTĂRÂRE
privind modificarea anexelor nr. 2b şi nr. 4b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 61 din 16.09.2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare
80 HOTĂRÂRE
privind validarea Dispoziţiei nr. 292/03.12.2014 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa de majorare a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea unor cheltuieli ale unităţii de învăţământ special de stat finanţată din bugetul propriu al judeţului, pe anul 2014 şi rectificarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2014
Anexa
81 HOTĂRÂRE
privind aprobarea asocierii judeţului Ialomiţa cu municipiul Slobozia şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia în vederea asigurării în comun a lucrărilor de reabilitare şi dotarea Laboratorului de bacteriologie Slobozia cu echipamente de diagnostic precoce al tuberculozei şi al cazurilor de tuberculoză cu rezistenţă multiplă
Anexa
82 HOTĂRÂRE
privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 278/12.11.2014 privind majorarea bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia şi repartizarea influenţelor pe trimestre, pentru anul 2014, precum şi aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe anul 2014

Anexa 1

Anexa 2

83 HOTĂRÂRE
privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2015
84 HOTĂRÂRE
privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi Târg, judeţul Ialomiţa, pentru anul 2015
-
85 HOTĂRÂRE
privind aprobarea costului mediu lunar necesar asigurării serviciilor medico-sociale şi a cuantumului contribuţiei personale lunare datorate de persoanele îngrijite şi tratate în Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg, pentru anul 2015
-
86 HOTĂRÂRE
privind aprobarea structurii serviciilor specifice Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, cuantumului tarifelor acestora pentru anul 2015 şi modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor
Anexa
87 HOTĂRÂRE
privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2015
-
88 HOTĂRÂRE
privind stabilirea preţului mediu/tonă de masă verde obţinută de pe pajişte, pentru anul 2015
-
89 HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii „Convenţiei de Colaborare” între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Judeţul Ialomiţa şi Comuna Ciochina pentru implementarea în comun a Proiectului „CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENŢI”
Anexa
90 HOTĂRÂRE
privind aprobarea asocierii judeţului Ialomiţa cu unităţile sanitare cu paturi din judeţul Ialomiţa, transferate autorităţilor publice locale, în vederea finanţării în comun a serviciilor publice de asistenţă medicală spitalicească
Anexa
91 HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări la obiectivul "Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, km 52+759" - rest de executat
92 HOTĂRÂRE
privind rearondarea oraşului Căzăneşti şi a comunelor Balaciu, Ciochina, Cocora, Colelia, Munteni-Buzău şi Sărăţeni de la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Slobozia, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al oraşului Căzăneşti
Anexa

 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2014