Hotărâri adoptate în ședința ordinară din 17.12.2015

 

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 17.12.2015, s-au adoptat următoarele hotărâri:

Numărul
hotărârii
Titlul hotărârii Anexe
107
 

 

 H O T Ă R Â R E

privind modificarea anexei nr.1b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.32 din 29.05.2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare

 

Anexa

108

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea  Documentației de Avizare a Lucrărilor de  Intervenție (D.A.L.I.)  și a principalilor indicatori tehnico-economici  la obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 306 B Km 0+600-Km 3+700”

Anexa
109

H O T Ă R Â R E

privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 64/18.09.2014 privind aprobarea asocierii judeţului Ialomiţa cu orașul Amara în vederea realizării în comun a proiectului

”Staţie de epurare și colector de evacuare spre emisar în orașul Amara, județul Ialomița”

 
110

H O T Ă R Â R E

privind rectificarea bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia,  pe anul 2015

Anexa
111

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015

Anexa
112

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa la trimestrul IV (preliminat), anul 2015

Anexa
113

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2016

Anexa
114

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea structurii serviciilor specifice Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, cuantumului tarifelor acestora pentru anul 2016 şi modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor

 

Anexa
115

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice  Fierbinţi Târg,  judeţul Ialomiţa,  pentru anul 2016

 
116

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea costului mediu lunar necesar asigurării serviciilor medico-sociale şi a cuantumului contribuţiei personale lunare datorate de persoanele îngrijite şi tratate în Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg, pentru anul 2016

 
117

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2016

 
118

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obţinută de pe pajişte,  pentru anul 2016

 
119

H O T Ă R Â R E

privind  aprobarea eliberării licenţelor de traseu operatorului de transport  rutier S.C. CIRIL COM S.R.L.,  în vederea efectuării serviciului de

transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale

 
120

H O T Ă R Â R E

privind desemnarea componenţei Consiliului de administraţie al Muzeului Agriculturii Slobozia

 
121

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele ce deservesc parcul auto al Consiliului Județean Ialomița și al instituțiilor publice de interes județean aflate sub autoritatea sa.

Anexa
     

categorie 

ședințe Consiliu, 2015