Hotărâri adoptate în ședința ordinară din 18.09.2014

 

 

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 18.09.2014, s-au adoptat următoarele hotărâri:

Numărul
hotărârii
Titlul hotărârii Anexe
56

H O T Ă R Â R E

privind modificarea anexei nr. 4b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.61 din 16.09.2013, privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa

Anexa

57

H O T Ă R Â R E

privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 213 din 18.08.2014 privind majorarea bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia și repartizarea influenţelor pe trimestre, pentru anul 2014
 
58

H O T Ă R Â R E

privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 212 din 12.08.2014 privind majorarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului Ialomiţa şi aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2014

Anexa
59

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea revocării dreptului de administrare asupra drumului judeţean DJ 102 H constituit în favoarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice ( fostul Minister al Dezvoltării Regionale şi Turismului), a noilor indicatori tehnico-economici şi a cofinanţării pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare drum judeţean DJ 102 H”
 
 
60

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea revocării dreptului de administrare asupra drumului judeţean DJ 313 constituit în favoarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ( fostul Minister al Dezvoltării Regionale şi Turismului), a noilor indicatori tehnico-economici şi a cofinanţării pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare drum judeţean DJ 313, Km 22+607- Km 35+087, limită judeţ Călăraşi - Axintele”
 
61

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 313 Km 22+607-Km- 35+087, limită judeţ Călăraşi - Axintele”

Anexa
62

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea revocării dreptului de administrare asupra drumului judeţean DJ 306A conferit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (fostul Minister al Dezvoltării Regionale şi Turismului), a documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitare drum
judeţean DJ 306A, Ciochina - Crunţi, km 4 + 513 - km 12+309”

Anexa
63

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa

 
64

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea asocierii judeţului Ialomiţa cu oraşul Amara în vederea realizării în comun a proiectului ”Staţie de epurare și colector de evacuare spre emisar în oraşul Amara, judeţul Ialomiţa”

Anexa
65

H O T Ă R Â R E

privind reactualizarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism Ialomiţa şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei

Anexa
66

H O T Ă R Â R E

privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 82 din 14.12.2012 privind reactualizarea componenţei Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Ialomiţa

 
67

H O T Ă R Â R E

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia

 
68

H O T Ă R Â R E

privind desemnarea unui reprezentant al asiguraţilor delegat de Consiliul Judeţean Ialomiţa în Adunarea Reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 
69

H O T Ă R Â R E

privind rectificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 46/19.06.2014 privind modificarea anexei nr. 1b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomița nr.32/29.05.2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa și Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2014