Hotărâri adoptate în ședința ordinară din 19.06.2014

 

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 19.06.2014, s-au adoptat următoarele hotărâri:

Numărul
hotărârii
Titlul hotărârii Anexe
44

H O T Ă R Â R E

privind rectificarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2014​

Anexa

45

H O T Ă R Â R E

privind completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 56 din 16.07.2013 de aprobarea participării Judeţului Ialomiţa, prin Consiliul Judeţean Ialomiţa, la parteneriatul interjudeţean şi interregional de implementare şi finanţare a proiectului „Programe integrate pentru resurse umane de calitate în mediul rural din judeţele Tulcea şi Ialomiţa”, din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013
 
46

H O T Ă R Â R E

privind modificarea anexei nr. 1b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 32/29.05.2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare
 
47

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de furnizare şi distribuţie a produselor lactate pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, în anul şcolar 2014 - 2015
 
Anexa
48

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de furnizare şi distribuţie a produselor de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, în anul şcolar 2014 - 2015
Anexa

 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2014