Hotărâri adoptate în ședința ordinară din 20.05.2014

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 20.05.2013

 

Nr.
hotărâre
Hotărâri adoptate Anexe
34. HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi a situaţiilor financiare pe anul 2013

Anexa

Situaţii financiare 2013 – trimestrul IV

35. HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa aferentă trimestrului I, anul 2014

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

36. HOTĂRÂRE
privind validarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 108 din 17.04.2014 privind majorarea bugetului general al județului Ialomița și aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2014
Anexă
37. HOTĂRÂRE
privind validarea Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 122 din 08.05.2014 şi nr. 123 din 12.05.2014 de majorare a bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2014
Anexă
38. HOTĂRÂRE
privind aprobarea asocierii județului Ialomița cu persoane juridice române în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni/proiecte de interes public județean, național și internațional

Anexa 1

Anexa 2

39. HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie de echipamente şi servicii de implementare a sistemului informatic integrat, inclusiv servicii de instruire, din cadrul proiectului „E-UAT. Sistem informatic integrat, suport pentru dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice din judeţul Ialomiţa”, cod SMIS – CSNR: 48411
 Anexa
40. HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie a infrastructurii hardware şi software necesare pentru realizarea proiectului, respectiv a serviciilor de dezvoltare şi implementare a Sistemului Informatic de Management a Activităţii Primăriilor (analiza cerinţelor, proiectare, implementare, testare sistem informatic, inclusiv portal web, precum şi instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate și a celui care va asigura mentenanţă sistemului informatic integrat dezvoltat), din cadrul proiectului „Eficientizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale din Judeţul Ialomiţa prin implementarea unei soluţii e-guvernare performante” cod SMIS-CSNR 48391
Anexă
41. HOTĂRÂRE
privind reactualizarea componenţei nominale a Comisiei Judeţene de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Ialomiţa şi a Secretariatului acestei comisii
 
42. HOTĂRÂRE
privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pe traseele nr. 37 Sălcioara – Urziceni şi nr. 39 Ţăndărei –Giurgeni, prevăzute în Programul de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.01.2014- 30.06.2019, precum şi atribuirii licenţelor de traseu operatorului de transport câştigător al licitaţiei din data de 04.04.2014
Anexă
43. HOTĂRÂRE
privind aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managerilor instituţiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru activitatea desfăşurată în anul 2013

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

Anexa 6

 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2014