Hotărâri adoptate în ședința ordinară din 24.07.2014

 

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 24.07.2014, s-au adoptat următoarele hotărâri:

Numărul
hotărârii
Titlul hotărârii Anexe
49

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa la trimestrul II, anul 2014

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4

50

H O T Ă R Â R E

privind rectificarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2014
Anexa
51

H O T Ă R Â R E

privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 164 din 24.06.2014 de majorare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia şi aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe anul 2014
Anexa 1
Anexa 2
52

H O T Ă R Â R E

privind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.38/20.05.2014 privind aprobarea asocierii judeţului Ialomiţa cu persoane
juridice române în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni/proiecte de interes public judeţean, naţional şi internaţional
 
53

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 92 din 20.12.2013 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2014
 
54

H O T Ă R Â R E
privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 79 din 14.12.2012 privind aprobarea „Programului de transport public
judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.05.2013 – 30.06.2019’’, cu modificările şi completările ulterioare

Anexa
55

H O T Ă R Â R E
privind actualizarea Monografiei economico - militare a judeţului Ialomiţa, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 93 din 14.12.2012, cu modificările ulterioare

 

 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2014