Hotărâri adoptate în ședința ordinară din 29.10.2014

 

 

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 29.10.2014, s-au adoptat următoarele hotărâri:

Numărul
hotărârii
Titlul hotărârii Anexe
70

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice, pe anul 2015, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, Direcţia Județeană de Evidență a Persoanelor Ialomița și Camera Agricolă Judeţeană Ialomița

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

71

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa la trimestrul III, anul 2014

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

72

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2014

Anexa
73

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2014

Anexa 1

Anexa 2

74

HOTĂRÂRE

privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2014

Anexa
75

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor bunuri din domeniul public al județului Ialomiţa și din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, în domeniul privat al județului Ialomița, în vederea desființării acestora prin demolare

Anexa
76

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare estetică faţada de nord imobil Centrul Cultural UNESCO-Ionel Perlea”

Extras SF
77

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluarea ofertelor pentru atribuirea contractului deachiziţie publică de lucrărila obiectivul ”Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 102H Km 66+317-78+862”

Anexa
78

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de furnizare a merelor acordate gratuit elevilor din clasele pregătitoare și din clasele I-VIII care frecventează învățământul de stat și privat autorizat/acreditat și, respectiv, confesional, în anul școlar 2014-2015

 

Anexa

 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2014