Hotărâri adoptate în ședința ordinară din 29.10.2015

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 29.10.2015, s-au adoptat următoarele hotărâri:

Numărul
hotărârii
Titlul hotărârii Anexe
92

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul III, anul 2015

Anexa1                  Anexa 2                Anexa 3                Anexa 4                 Anexa 5                 Anexa 6

93

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului generalal judeţului Ialomiţa, pe anul 2015

Anexa
94

H O T Ă R Â R E

privind rectificarea bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia,  pe anul 2015 

Anexa
95

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare

Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia  în dosarul  nr. 453/312/2015

 
96

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2016, pentru  aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa

Anexa 1

Anexa 1a

Anexa 1b

Anexa 1c

97

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Liceului Tehnologic Special ” Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul I al anului şcolar 2015 – 2016

 
98

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 76 din 27.08.2015 privind aprobarea creşterilor salariale pentru personalul angajat în cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi în instituţiile subordonate

 
99

H O T Ă R Â R E

privind constatarea încetării contractului de finanţare nr. 1141/321/04.12.2013 aferent proiectului “Eficientizarea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale din judeţul Ialomiţa prin implementarea unei soluţii e-guvernare performante”  COD SMIS  CSNR - 48391

 
100

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 84/25.09.2015

 
101

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 85/25.09.2015

 

 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2015