Hotărâri adoptate în ședința ordinară din 31.03.2015

 

În ședinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 31.03.2015, s-au adoptat următoarele hotărâri:

 

Numărul
hotărârii
Titlul hotărârii Anexe
21

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei 2 la HCL 31/31/29.05.2013 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și funcții publice din cadrul Aparatului de Specialitate al C.J.I., cu modificările și completările ulterioare

Anexa

22

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei 1b la HCL 32/29.05.2013 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Ialomița și a Camerei Agricole Județene Ialomița, cu modificările și completările ulterioare

Anexa
23

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei 1b la HCL 34/29.05.2013 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița și Centrului de Asistență Medico-Socială Fierbinți-Târg, cu modificările și completările ulterioare

Anexa
24

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexelor 2b și 5b la HCL 61/16.09.2013, privind aprobarea organigramei și statului de funcții al instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea C.J.I., cu modificările și completările ulterioare

Anexa 1

Anexa 2

25

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2015

 

Anexa
26

H O T Ă R Â R E

privind validarea Dispoziției Vicepreședintelui desemnat să exercite atribuțiile Președintelui C.J.I. nr.50/16.03.2015 privind rectificarea bugetului Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2015

 
27

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea cuantumului cotizațiilor județelui Ialomița și C.J.I. la unele organisme interne, pe anul 2015

 
28

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didacticec și a personalului didactic auxiliar de la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomiță și de la Liceul Tehnologic ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru lunile ianuarie și februarie 2015

Anexa 1

Anexa 2

29

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea componenței Comisiei de Evaluare a Managementului, a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor și a Secretariatului acestora în vederea organizării și desfășurării evaluării, pentru anul 2014, a managementului instituțiilor de cultură aflate în subordinea C.J.I.

 
30

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației de atribuire și numirea Comisiei de Evaluare a ofertelor pentru atribuirea acordului-cadru privind lucrări de întreținere și reparații drumuri județene

Anexa
31

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL 40/06.07.2010 privind transferul managementului asistenței medicale din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia, cu modificările și completările ulterioare

 
32

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din ”Programul integrat de gestionare a calității aerului pentru pulberi în suspensie PM10 în municipiul Slobozia, municipiul Urziceni, orașul Țăndărei, comuna Ciulnița și comuna Săveni și pentru ozon O3 în municipiul Slobozia și municipiul Urziceni din județul Ialomița, desfășurat pe o durată de maxim 5 ani”

Anexa

33

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentur Mediu al județului Ialomița pentru perioada 2014-2020, revizuit 2014

 

Anexa

 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2015