Ședința CJI din 12.07.2011

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 12.07.2011

PROCES VERBAL încheiat azi, 12 iulie 2011, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa

Nr. hotărâre Hotărâri adoptate Anexe
42 H O T Ă R Â R E
privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pe traseul nr.12 Slobozia-Căzăneşti-Grindu, prevăzut în Programul de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.07.2008-30.04.2013
 
43 H O T Ă R Â R E privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2011 Anexa nr. 1 Anexa nr. 2
44 H O T Ă R Â R E privind diminuarea suprafeţei terenurilor concesionate către SC GREEN HARVEST SRL Anexa
45 H O T Ă R Â R E privind aprobarea concesionării unor terenuri agricole proprietate privată a judeţului Ialomiţa situate în extravilanul comunei Giurgeni Anexa nr. 1 Anexa nr. 2
46 H O T Ă R Â R E
privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41/06.07.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Înfiinţare Centru de recuperare şi reabilitare adulţi, comuna Movila, judeţul Ialomiţa” în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenţie 3.2 – Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale
Anexa
47 H O T Ă R Â R E
privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 43/06.07.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Extindere, reabilitare termică şi dotare Centru de îngrijire şi asistenţă, municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa”, în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3-Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenţie 3.2-Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale
Anexa
48 H O T Ă R Â R E
privind modificarea componenţei nominale a Comisiei Judeţene de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Ialomiţa
 
49 H O T Ă R Â R E
privind aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de furnizare a produselor de panificaţie pentru elevii din clasele I – VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, în anul şcolar 2011 - 2012
Anexa
50 H O T Ă R Â R E
privind aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de furnizare a produselor lactate pentru elevii din clasele I – VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, în anul şcolar 2011 - 2012
Anexa
51 H O T Ă R Â R E
privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul II, anul 2011
Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2011