Ședința CJI din 14.02.2011

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 14.02.2011

PROCES VERBAL încheiat azi, 14 FEBRUARIE 2011, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa

Nr. hotărâre Hotărâri adoptate Anexe
6 H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2011

Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4
Detalieri Anexa 4
Anexa nr. 5
Anexa nr. 6
Anexa nr. 7
Detalieri anexa 7
Anexa nr. 8
Anexa nr. 8a
Anexa nr. 8b
Anexa nr. 9
Anexa nr. 9a
Anexa nr. 10
Anexa nr. 11

7 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din „Programul de gestionare a calităţii aerului pentru pulberi de suspensie - PM 10 în municipiul Slobozia, municipiul Urziceni, oraşul Ţăndărei, comuna Ciulniţa şi comuna Săveni din judeţul Ialomiţa, desfăşurat pe o perioadă de maxim 5 ani” Anexa
8 H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 4/26.01.2011 privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2011  
9 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări la obiectivul „Înfiinţarea Centrului de recuperare şi reabilitare neuropsihică pentru adulţi Movila, judeţul Ialomiţa” Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări la obiectivul „Înfiinţarea Centrului de recuperare şi reabilitare neuropsihică pentru adulţi Movila, judeţul Ialomiţa”
10 H O T Ă R Â R E
privind aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări la obiectivul „Extindere, reabilitare termică şi dotare Centru de îngrijire şi asistenţă, municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa”
Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie publică de lucrări la obiectivul „Extindere, reabilitare termică şi dotare Centru de îngrijire şi asistenţă, municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa”

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2011

Adaugă comentariu nou

CAPTCHA
Această întrebare este destinată să verifice dacă sunteţi un vizitator uman şi pentru a preveni trimiterile automate de spam.