Ședința CJI din 22.03.2011

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 22.03.2011 PROCES VERBAL încheiat azi, 23 MARTIE 2011, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa

Nr. hotărâre Hotărâri adoptate Anexe
11 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor identificate la nivelul judeţului Ialomiţa, actualizat Planului de analiză şi acoperire a riscurilor identificate la nivelul judeţului Ialomiţa Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 4Anexa nr. 5 Anexa nr. 6 Anexa nr. 7
12 H O T Ă R Â R E
privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare a managementului instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa
şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
 
13 H O T Ă R Â R E privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne şi internaţionale, pe anul 2011  
14 H O T Ă R Â R E privind aprobarea numărului şi a structurii personalului nedidactic din învăţământul special, pentru anul 2011 Anexa
15 H O T Ă R Â R E privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, precum şi aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru instituţiile de interes judeţean, aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa Anexa nr. 1a Anexa nr. 1b Anexa nr. 2a Anexa nr. 2b Anexa nr. 3a Anexa nr. 3b Anexa nr. 4a Anexa nr. 4b Anexa nr. 5a Anexa nr. 5bAnexa nr. 6a Anexa nr. 6b Anexa nr. 7a Anexa nr. 7b Anexa nr. 8a Anexa nr. 8b Anexa nr. 9a Anexa nr. 9b Anexa nr. 10a Anexa nr. 10b
16 H O T Ă R Â R E
privind încetarea de drept a raportului de muncă al domnului Ciucă Răsvan şi desemnarea conducerii interimare a Muzeului Agriculturii Slobozia
 
17 H O T Ă R Â R E
privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări la obiectivul „Reconstrucţie ecologică şi împădurirea terenurilor degradate ori improprii folosinţelor agricole, aflate în proprietatea comunei Reviga-perimetrul de ameliorare Reviga-18,77 ha”
Anexa
18 H O T Ă R Â R E
privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări la obiectivul „Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul de ameliorare Colelia, comuna Colelia, judeţul Ialomiţa”
Anexa
19 H O T Ă R Â R E
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 16/15.04.2009 privind aprobarea modalităţii de gestiune a unor servicii de administrare
a domeniului public al judeţului Ialomiţa
Anexa nr. 1 Anexa nr. 2
20 H O T Ă R Â R E
privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. DRUMURI ŞI PODURI S.A. IALOMIŢA
 
21 H O T Ă R Â R E
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 73/28.10.2010 privind aprobarea „Planului de întreţinere şi intervenţii pentru anul 2011” al Serviciului de administrare a drumurilor judeţene, a podurilor şi a infrastructurii aferente
Anexa nr. 1 Anexa nr. 2

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2011

Adaugă comentariu nou

CAPTCHA
Această întrebare este destinată să verifice dacă sunteţi un vizitator uman şi pentru a preveni trimiterile automate de spam.