Ședința CJI din 23.08.2011

 

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 23.08.2011

PROCES VERBAL încheiat azi, 23 august 2011, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa

Nr. hotărâre Hotărâri adoptate Anexe
52 H O T Ă R Â R E privind darea în administrare a terenului pe care este situat situl arheologic „Oraşul de Floci”, Muzeului Judeţean Ialomiţa Anexa
53 H O T Ă R Â R E privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 31/27.04.2011 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivele de investiţii pentru modernizarea/reabilitarea unor drumuri judeţene şi darea acestora în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului  
54 H O T Ă R Â R E privind aprobarea rezultatelor concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Agriculturii Slobozia Anexa nr. 1 Anexa nr. 2
55 H O T Ă R Â R E privind modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa şi a organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului Agriculturii Slobozia Anexa nr. 1 Anexa nr. 2Anexa nr. 3
56 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 402, tronson Sineşti – limită judeţ Ilfov, km 61+860-km 63+420” Anexa
57 H O T Ă R Â R E privind aprobarea „Programului integrat de gestionare a calităţii aerului pentru pulberi în suspensie-PM10 în municipiul Slobozia, municipiul Urziceni, oraşul Ţăndărei, comuna Ciulniţa şi comuna Săveni şi pentru ozon O3 în municipiul Slobozia şi municipiul Urziceni din judeţul Ialomiţa, desfăşurat pe o durată de maximum 5 ani” Anexa
58 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect execuţia de lucrări pentru realizarea obiectivului „Modernizarea drumului judeţean DJ 201 Km 84+00…Km 100+00, tronson Mărculeşti-Sudiţi-Săveni” Anexa
59 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect execuţia de lucrări pentru realizarea obiectivului „Modernizare drum judeţean DJ 212 Km 58+297…Km 61+299, limită judeţ Brăila - Luciu, judeţul Ialomiţa” Anexa
60 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect execuţia de lucrări pentru realizarea obiectivului „Modernizare drum judeţean DJ 201 Km 45+500…Km 57+00, tronson Bueşti-Albeşti” Anexa
61 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect execuţia de lucrări pentru realizarea obiectivului „Modernizare DJ 402 tronson Sineşti - limită judeţ Ilfov, Km 61 + 860 – Km 63 + 420” Anexa
62 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect execuţia de lucrări pentru realizarea obiectivului „Modernizare drum judeţean DJ 213 Km 00+000…Km 07+900, DN 2A, Luciu, judeţul Ialomiţa” Anexa
63 H O T Ă R Â R E privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2011 Anexa nr. 1 Anexa nr. 2

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2011

Adaugă comentariu nou

CAPTCHA
Această întrebare este destinată să verifice dacă sunteţi un vizitator uman şi pentru a preveni trimiterile automate de spam.