Ședința CJI din 26.01.2011

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 26.01.2011

PROCES VERBAL încheiat azi, 26 IANUARIE 2011, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa

Nr. hotarâre Hotărâri adoptate Anexe
1 H O T Ă R Â R E privind modificarea „Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.07. 2008- 30.04.2013’’, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 17 din 31.03.2008, modificată şi completată Anexa
2 H O T Ă R Â R E privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 313 din 29.12.2010 de modificare a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2010  
3 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului de coordonare pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Ialomiţa până în anul 2020 Anexa
4 H O T Ă R Â R E privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2011 Anexa
5 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertei pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări suplimentare la obiectivul „Consolidare Spital Judeţean de Urgenţă Slobozia – corp C, D, E, etapa I” Anexa

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2011

Adaugă comentariu nou

CAPTCHA
Această întrebare este destinată să verifice dacă sunteţi un vizitator uman şi pentru a preveni trimiterile automate de spam.