Ședința CJI din 27.04.2011

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 27.04.2011

PROCES VERBAL încheiat azi, 27 APRILIE 2011, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa

Nr. hotărâre Hotărâri adoptate Anexe
22 H O T Ă R Â R E
privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Paraschiv Mitică
 
23 H O T Ă R Â R E
privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Sima Ilie
 
24 H O T Ă R Â R E
privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi a situaţiilor financiare pe anul 2010
Anexa
Situaţii financiare - 31.12.2010
25 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, aferentă trimestrului I anul 2011 Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
26 H O T Ă R Â R E
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Judeţene “Ştefan Bănulescu” Ialomiţa
Anexa
27 H O T Ă R Â R E
privind reglementarea rezultatelor implementării Proiectelor PHARE RO 0007.02.03.09 şi RO 0007.02.03.10
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
28 H O T Ă R Â R E
privind transmiterea în administrare a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Slobozia, b-dul. Chimiei nr.13, judeţul Ialomiţa
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
29 H O T Ă R Â R E
privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2011
Anexa nr. 1
Anexa nr. 1
30 H O T Ă R Â R E
privind aprobarea bugetului revizuit al Proiectului „Ranforsarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 201 B, km 0+000 – km 19 + 000 pe traseul Ciochina – Orezu – Raşi”, precum şi a documentaţiei descriptive în vederea achiziţiei contractului de lucrări suplimentare 2 din cadrul aceluiaşi Proiect
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Fişa de date a achiziţiei
31 H O T Ă R Â R E
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici la obiectivele de investiţii pentru modernizarea/reabilitarea unor drumuri judeţene şi darea acestora în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2011

Adaugă comentariu nou

CAPTCHA
Această întrebare este destinată să verifice dacă sunteţi un vizitator uman şi pentru a preveni trimiterile automate de spam.