Şedinţa CJI din 28.12.2011

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 28.12.2011

PROCES VERBAL încheiat azi, 28 decembrie 2011, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa

Nr. hotărâre Hotărâri adoptate Anexe
89 H O T Ă R Â R E privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Vlădulescu Oliviu  
90 H O T Ă R Â R E privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Berbec Petru  
91 H O T Ă R Â R E privind completarea componenţei Comisiei pentru cultură, culte, tineret, colaborare cu societatea civilă şi relaţii externe  
92 H O T Ă R Â R E privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2011  
93 H O T Ă R Â R E privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 234 din 05.12.2011 de majorare a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi rectificarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2011 Anexa nr. 1 Anexa nr. 2
94 H O T Ă R Â R E privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi Târg, judeţul Ialomiţa, pentru anul 2012  
95 H O T Ă R Â R E privind aprobarea costului mediu lunar necesar asigurării serviciilor medico-sociale şi a cuantumului contribuţiei personale lunare datorate de persoanele îngrijite şi tratate în Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg, pentru anul 2012  
96 H O T Ă R Â R E privind aprobarea structurii serviciilor specifice Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, cuantumului tarifelor acestora pentru anul 2012 şi modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor Anexa
97 H O T Ă R Â R E privind desemnarea reprezentatului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Ialomiţa  
98 H O T Ă R Â R E privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa  
99 H O T Ă R Â R E privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor şi al Elevilor Ialomiţa  
100 H O T Ă R Â R E privind aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier S.C. BOB TRANS S.R.L. în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale  
101 H O T Ă R Â R E privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa la trimestrul IV, anul 2011 (preliminat) Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3
102 H O T Ă R Â R E privind aprobarea „Planului de întreţinere şi intervenţii pentru anul 2012” al Serviciului de administrare a drumurilor judeţene, a podurilor şi a infrastructurii aferente Anexa nr. 1 Anexa nr. 2

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2011