Ședința CJI din 29.09.2011

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 29.09.2011

PROCES VERBAL încheiat azi, 29 septembrie 2011, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa

Nr. hotărâre Hotărâri adoptate Anexe
64 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de furnizare a merelor acordate gratuit elevilor din clasele I – VIII care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, în anul şcolar 2011 – 2012 Anexa
65 H O T Ă R Â R E
privind constituirea Comisiei paritare prevăzută de Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare
 
66 H O T Ă R Â R E
privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 36/29.06.2007 privind închiderea Centrului de plasament nr.7 din comuna Movila, judeţul Ialomiţa şi deschiderea Caselor de tip familial „Gabriela” şi „Bogdan”
 
67 H O T Ă R Â R E
privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 74/28.10.2010 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2011, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi
Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa
Anexa nr. 1 Anexa nr. 2
68 H O T Ă R Â R E
privind validarea unui membru desemnat al
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa
 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2011

Adaugă comentariu nou

CAPTCHA
Această întrebare este destinată să verifice dacă sunteţi un vizitator uman şi pentru a preveni trimiterile automate de spam.