Ședința CJI din 30.11.2011

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 30.11.2011

PROCES VERBAL încheiat azi, 30 noiembrie 2011, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa

Nr. hotărâre Hotărâri adoptate Anexe
76 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2012, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
77 H O T Ă R Â R E privind modificarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, în judeţul Ialomiţa, aprobat prin anexa nr.1 la hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 75 din 31.10.2008  
78 H O T Ă R Â R E privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Ialomiţa, aprobat prin hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 32 din 24.04.2008  
79 H O T Ă R Â R E privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 35 din 24.06.2010 privind aprobarea încheierii „Convenţiei de Colaborare” între Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Ministerul Mediului şi Pădurilor pentru implementarea Proiectului „CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENŢI” Anexa
80 H O T Ă R Â R E privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2012 Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4
Anexa nr. 5
Anexa nr. 6
81 H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg Anexa
82 H O T Ă R Â R E privind aprobarea cooperării şi participării Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, la cofinanţarea Organizaţiei pentru Copii şi Adulţi cu Nevoi Speciale ,,TREBUIE “- Filiala Feteşti, pentru dezvoltarea serviciilor sociale furnizate persoanelor cu dizabilităţi  
83 H O T Ă R Â R E privind aprobarea cooperării şi participării Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, la cofinanţarea Fundaţiei ,,New Life “ Slobozia, pentru dezvoltarea serviciilor sociale furnizate persoanelor cu dizabilităţi  
84 H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect execuţia de lucrări pentru realizarea obiectivului „Modernizare DJ 402 tronson Sineşti - limită judeţ Ilfov, Km 61 + 860 – Km 63 + 420” Anexa
85 H O T Ă R Â R E privind aprobarea eliberării licenţelor de traseu firmei S.C. MIHADI S.R.L. în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale  
86 H O T Ă R Â R E privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2011 Anexa nr 1
Anexa nr. 2
87 H O T Ă R Â R E privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor influenţe din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2011 Anexa
88 H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului împrumutului intern al judeţului Ialomiţa, pe anul 2012 Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2011

Adaugă comentariu nou

CAPTCHA
Această întrebare este destinată să verifice dacă sunteţi un vizitator uman şi pentru a preveni trimiterile automate de spam.