Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa - 14.12.2012

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 14.12.2012

 

Nr.
hotărâre
Hotărâri adoptate Anexe
76

HOTĂRÂRE

privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2013

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Anexa nr. 5

Anexa nr. 6

77

HOTĂRÂRE

privind aprobarea structuri serviciilor specifice Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, cuantumul tarifelor acestora pentru anul 2013 şi modalitatea de încasare şi utilizare

a fondurilor

 
78

HOTĂRÂRE

privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 17/2008 privind aprobarea programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2013, cu modificările şi completările ulterioare

 
79

HOTĂRÂRE

privind aprobarea ,, Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada  01.05.2013- 30.06.2019 ’’

 
80

HOTĂRÂRE

privind însuşirea rezultatului reevaluării activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în domeniul public şi privat al judeţului Ialomiţa

 
81

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice  Fierbinţi Târg,  judeţul Ialomiţa,  pentru anul 2013

 
82

HOTĂRÂRE

privind reactualizarea componenţei Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Ialomiţa

 
83

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2013, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Camerei Agricole Judeţeană Ialomiţa

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

84

HOTĂRÂRE

privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean nr.43 din 22.07.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 212 Ţăndărei – Feteşti km 83+075-100+915 şi Mihail Kogălniceanu – DN 2A 68+295-72+182

(etapa II)”

 
85

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de lucrări „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 201,km 52+759”

 
86

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare drum de exploatare DE 2662 Vlădeni”

 
87

HOTĂRÂRE

privind aprobarea „Planului de întreţinere şi intervenţii pentru anul 2013” al  Serviciului de administrare a drumurilor judeţene, a podurilor şi a infrastructurii aferente

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

88

HOTĂRÂRE

privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2013

 
89

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa la trimestrul IV,

anul 2012 (preliminat)

Anexa nr.1

Anexa nr.2

Anexa nr.3

Anexa nr.4

90

HOTĂRÂRE

privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume  defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2012

Anexa
91

HOTĂRÂRE

privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.73/22.11.2012 de majorare a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi rectificarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2012

Anexa

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Anexa nr. 5

Anexa nr. 6

Anexa nr. 7

Anexa nr. 8

Anexa nr. 9

Anexa nr. 10

92

H O T Ă R Â R E

privind conferirea plachetei „Consiliul Judeţean Ialomiţa 20 de ani” şi a broşurii „20 de ani de administraţie publică judeţeană”

Anexa
93

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Monografiei economico - militare a judeţului Ialomiţa.

 

 

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2012

Adaugă comentariu nou

CAPTCHA
Această întrebare este destinată să verifice dacă sunteţi un vizitator uman şi pentru a preveni trimiterile automate de spam.