Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa - 28.08.2012

 

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa - 28.08.2012

-

Nr.
hotărâre

Hotărâri adoptate

Anexe
34

H O T Ă R Â R E

privind modificarea şi completarea anexei la hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52 din 29.08.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa

 
35

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea execuţiei bugetului general

al judeţului Ialomiţa la trimestrul II, anul 2012

Anexa nr. 1

 Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

36

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2012

 
37

H O T Ă R Â R E

privind desemnarea reprezentantului  Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de

proprietate privată asupra terenurilor Ialomiţa

 
38

H O T Ă R Â R E

privind modificarea anexei nr. 1 la hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 76 din 30.11.2011 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2012, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa

Anexa

39

H O T Ă R Â R E

 privind modificarea anexei nr. 2 la  Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 14/28.03.2012 privind aprobarea  organigramei, statului

de funcţii şi  funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2012

 
40

H O T Ă R Â R E

 privind modificarea anexei nr. 3b  la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 16/28.03.2012 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2012

 
41

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea concesionării unui teren agricol, proprietatea privată a judeţului Ialomiţa, situat în extravilanul comunei Gura Ialomiţei

Anexa

42

H O T Ă R Â R E

 privind  aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pe traseul nr. 45 Slobozia – Căzăneşti – Cocora, prevăzut în Programul de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.07.2008 – 30.04.2013, precum şi a licenţei de traseu, operatorului de transport S.C. CIRIL COM S.R.L.

 
43

H O T Ă R Â R E

 privind  aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pe traseul nr. 18 Slobozia – Munteni Buzău – Sărăţeni, prevăzut în Programul de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.07.2008 – 30.04.2013, precum şi a licenţei de traseu, operatorului de transport

S.C. CIRIL COM S.R.L.

 
44

H O T Ă R Â R E

privind  aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier S.C. TTT AUTO S.R.L. în vederea efectuării serviciului de  transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul Slobozia – Gheorghe Lazăr

 
45

H O T Ă R Â R E

privind  aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier

S.C. TTT AUTO S.R.L. în vederea efectuării serviciului de  transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul Gheorghe Lazăr - Slobozia

 
46

H O T Ă R Â R E

 privind aprobarea asocierii judeţului Ialomiţa cu municipiul Slobozia în vederea finalizării obiectivelor ” Staţia de tratare a apei potabile” şi ”Reabilitare sistem de distribuţie apă potabilă în municipiul Slobozia”

Anexa

47

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării  bugetului general

al judeţului Ialomiţa, pe anul 2012

Anexa

48

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială

şi Protecţia Copilului Ialomiţa la realizarea proiectului  „Include Me”

din cadrul Programului european

„Tineret în acţiune”

 
49

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional”

Anexa

50

H O T Ă R Â R E

privind modificarea raportului de serviciu al domnului Stoian Florea, director executiv la Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa

 
51

H O T Ă R Â R E

privind modificarea componenţei Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Ialomiţa

 
52

HOTĂRÂRE

privind aprobarea majorării capitalului social al

S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa

 
53

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare

a ofertelor pentru atribuirea contractului de proiectare şi  execuţie lucrări la obiectivul „Asigurarea energiei electrice pentru funcţionarea unor instituţii publice din judeţul Ialomiţa prin captarea energiei verzi solare - Parcul Solar Fotovoltaic Gura Ialomiţei”- modulul 1 “Parc Solar Fotovoltaic Ialomiţa

1 – 0,5 MW”

Anexa

 

categorie 

ședințe Consiliu, 2012

Adaugă comentariu nou

CAPTCHA
Această întrebare este destinată să verifice dacă sunteţi un vizitator uman şi pentru a preveni trimiterile automate de spam.