Şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa - 18 martie 2013

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  s-a întâlnit în şedinţă ordinară în data de 18.03.2013, ora 15,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având  următoarea ordine de zi:

I. Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre :

a) privind modificarea anexei nr. 1b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 17/28.03.2012 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, pentru anul 2012, cu modificările şi completările ulterioare;

b) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa;

c) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, a Comisiei de evaluare a managementului şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor;

d) privind numirea directorului executiv al Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa;

e) privind aprobarea realizării proiectului „Înfiinţare infrastructură de transport naval pe Dunăre în zona Feteşti – Giurgeni, judeţul Ialomiţa – etapa I – Studiul de fezabilitate” în vederea obţinerii finanţării nerambursabile prin Programul TEN – T;

f) privind aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din „Programul integrat de gestionare a calităţii aerului pentru pulberi în suspensie-PM10 în municipiul Slobozia, municipiul Urziceni, oraşul Ţăndărei, comuna Ciulniţa şi comuna Săveni şi pentru ozon O3 în municipiul Slobozia şi municipiul Urziceni din judeţul Ialomiţa, desfăşurat pe o durată de maximum 5 ani”;

g) privind aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier S.C. TRANSPORT PRIVAT S.R.L. în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale;

h) privind completarea şi modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 26 din 28.03.2005 privind transmiterea unor bunuri imobile, proprietate publică a judeţului Ialomiţa, în administrarea unităţilor sanitare, cu modificările şi completările ulterioare;

i) privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.28 din 27.04.2011 privind transmiterea în administrare a unor spaţii din imobilul amplasat în Slobozia, b-dul Chimiei, nr.13, judeţul Ialomiţa;

j) privind aprobarea asocierii judeţului Ialomiţa cu Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa şi comuna Borduşani în vederea realizării proiectului „Modernizare faleză Dunăre – comuna Borduşani”;

k) privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2013.

II. Diverse

Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 30.01.2013.

În urma dezbaterilor toate proiectele de hotarâre aflate pe ordinea de zi au fost adoptate!

Şedinţa a fost publică.

 

categoria articolului 

Știri, 2013