Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa din 03 aprilie 2013

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  s-a întâlnit în şedinţă ordinară în data de  03.04.2013, ora 15,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având  următoarea ordine de zi:

I. Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre :

a) privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de proiectare şi execuţie lucrări la obiectivul de investiţii „Consolidarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia – etapa a II - a” ;

b) privind aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică cu privire la contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 30.000 mii lei;

c) privind aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managerilor instituţiilor publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean  Ialomiţa, pentru activitatea desfăşurată în anul 2012;

d) privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 7/30.01.2013 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2013;

e) privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa, pe anul 2013;

f) privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa;

g) privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2013;

h) privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor şi contribuţiilor Consiliului Judeţean Ialomiţa la unele organisme interne, pe anul 2013;

i) privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 58/07.09.2010 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Diverse

Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 18.03.2013.

În urma dezbaterilor toate proiectele de hotarâre aflate pe ordinea de zi au fost adoptate!

Şedinţa a fost publică.

 

categoria articolului 

Știri, 2013