Ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița din 23.03.2017

Joi, 23.03.2017, ora 14.00, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița. Ordinea de zi a cuprins 15 proiecte de hotărâre și a fost suplimentată cu încă un proiect de hotărâre referitor la modificarea HCJ Ialomița nr. 59/18.09.2014, (Reabilitare DJ 102 H modificarea indicilor tehnico-economici).

Proiectele de hotărâre supuse dezbaterii au fost:

1. proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Păcureanu Viorel Iulian;

2. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 6 din 24.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa pe principalele domenii de activitate, cu modificările ulterioare;

3. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei și  statului de funcţii ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița;

4. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia;

5. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017;

6. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al  Spitalului Judeţean de Urgență Slobozia,  pe anul 2017;

7. proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Drumuri şi Poduri SA Ialomiţa, pe anul 2017;

8. proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2017;

9. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița;

10. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița;

11. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița;

12. proiect de hotărâre privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care  frecventează cursurile Liceului Tehnologic Special ” Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul II al anului școlar 2016 – 2017;

13. proiect de hotărâre privind aprobarea realizării Proiectului „Implementarea Cadrului Comun de Autoevaluare – Garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului” în vederea obținerii finanțării prevăzute de Programul Operațional Capacitate Administrativă 2016-2020 și a cheltuielilor legate de proiect;

14. proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al imobilului ,,Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia”situat în str. Lacului, nr. 4, municipiul Slobozia și a terenului aferent;

15. proiect de hotărâre privind cumpărarea unui imobil cu destinația de „Sediu administrativ al Consiliului Județean Ialomița” și a terenului aferent acestuia.

Proiectul privind cumpărarea unui imobil cu destinația de ”Sediu administrativ al Consiliului Județean Ialomița” și a terenului aferent acestuia, a fost retras de pe ordinea de zi.

În urma dezbaterilor, toate proiectele de hotărâre au fost adoptate.. 

categoria articolului 

Știri