Semnare contracte finanţate prin Programul Județean de Dezvoltare Locală – Ialomița 2018

 

În ziua de 13 decembrie 2018, la sediul Consiliului Județean Ialomița au fost semnate două contracte de finanţare nerambursabilă în cadrul implementării Programului Judeţean de Dezvoltare Locală.

Judeţul Ialomiţa, prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa își propune să sprijine proiecte care vizează investiţii de infrastructură de interes local, de dimensiuni reduse ca volum, care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate din cadrul altor programe de finanţare nerambursabilă.

În acest context, domnul Victor Moraru, președintele Consiliului Județean Ialomița împreună cu domnul Daniel Ganea, director Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa (A.D.I.), alături de domnul Măiţă Ion-primarul oraşului Amara şi domnul Şincan Vasile-primarul comunei Sudiţi au semnat contractele de finanţare care au ca obiect realizarea unor investiţii de infrastructură de interes local, vizând diferite domenii specifice astfel:

  • U.A.T. Oraş Amara îşi propune Îmbunătăţirea sistemului de tratare a apei prin achiziţionarea unei instalaţii de osmoză inversă şi schimbare medii filtrante. Valoarea totală a proiectului este de 414.064,208 lei, din care autoritatea finanțatoare contribuie cu suma de 300.000 lei, contribuția beneficiarului fiind în cuantum de 114.064,208 lei;

  • U.A.T. Sudiţi va asfalta strada Preot Gheorghe Decu, in lungime de 453.02 metri. Suma totală a proiectului este de 326.283 lei, din care autoritatea finanțatoare contribuie cu suma de 200.000 lei, contribuția beneficiarului fiind în cuantum de 126.283 lei.

În continuare beneficiarii eligibili pot depune cereri de finanţare în cadrul acestui apel de proiecte până în momentul epuizării alocării financiare, dar nu mai târziu de 31.12.2018.

categoria articolului 

Știri