Ziua Dunării

 

În anul 2004, Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR) a decis ca ziua de 29 iunie să fie “Ziua Dunării” pentru toate țările situate în bazinul acestui fluviu.

Manifestarea propusă de Consiliul Județean Ialomița, Instituția Prefectului – Județul Ialomița, în colaborare cu alți parteneri, sub titlul „Valorificarea potențialului Dunării în zona Ialomiței, în perioada 2014 – 2020” și desfășurată în data de 29 iunie 2013, s-a înscris între activitățile organizate cu prilejul sărbătoririi Zilei Dunării.

Scopul manifestării a fost acela de a implica cetățenii din localitățile ialomițene riverane Dunării, dar și din întregul județ, în multiple activități pentru cunoașterea biodiversității și peisajului natural specific zonei și transformarea lui dintr-o resursă potențială într-o sursă de dezvoltare locală durabilă, precum și conștientizarea participării cetățenilor la eforturile de protejare și conservare a fluviului Dunărea.

Obiectivele specifice au vizat: cunoașterea și relevarea potențialului natural, economic, istoric, multicultural și turistic al zonei cuprinsă între Brațul Borcea și Dunărea Veche, prin organizarea unei dezbateri tematice, prezentarea de idei pentru potențiale proiecte de valorificare a potențialului fluviului, în contextual viitorului exercițiu de planificare a fondurilor europene nerambursabile 2014 - 2020 și a obiectivelor cuprinse în Strategia Dunării, cunoașterea intrinsecă a frumuseții și valorii peisagistice a locurilor străbătute de Brațul Borcea, de la Fetești la Giurgeni, prin organizarea unei croaziere de promovare. ;

Organizatorii manifestării au fost Consiliul Județean Ialomița, Instituția Prefectului – Județul Ialomița, în parteneriat cu Autoritatea Navală Română, SCA „Apele Române” – Buzău, filiala Ialomița, Agenția de Protecția Mediului Ialomița, Garda Națională de Mediu- Comisariatul Județean Ialomița, primăriile Fetești, Stelnica, Bordușani, Făcăeni, Vlădeni, Giurgeni, Țăndărei, Movila, Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Fetești, Autoritatea Națională de Pescuit și Acvacultură – filiala Ialomița și a partenerii media Antena 1 Slobozia și Radio Campus Slobozia.

Programul a cuprins dezbaterea „Valorificarea potențialului Dunării în zona Ialomiței, în perioada 2014 – 2020”, o croazieră Fetești- Giurgeni și retur, vizitarea, de o parte dintre participanți, a sitului arheologic Orașul de Floci.

Temele prezentate în cadrul dezbaterii au fost:

- Prezentarea pe scurt a semnificației „Zilei Dunării;

Constantin Atanasiu – prefectul județului Ialomița;

Marin Constantin – subprefectul județului Ialomița;

- Importanța valorificării potențialului Dunării în zona de est a județului Ialomița- construirea portului comercial Fetești;

Vasile Silvian Ciupercă – președinte C.J. Ialomița;

Gheorghe Catrinoiu – primar municipiu Fetești

- Idei de proiecte propuse pentru Strategia Dunării

Ioan Martin – vicepreședinte C.J. Ialomița;

Adrian Robert Ionescu – secretarul județului Ialomița;

- Dunărea – sistem fluviatil de bază pentru diversitate

Tarsița Silivestruconsilier Agenția de Protecție a Mediului Ialomița;

- Potențialul cultural – istoric al zonei din estul județului Ialomița

Florin Vladdirector Muzeul Județean Ialomița;

Au susținut alocuțiuni: deputații Marian Neacșu, Cristina Pocora și Mihai Găină, președintele Autorității Navale Române – Liviu Cazan, Cristian Corlău - președintele Filialei Ialomița a Autorității Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, reprezentanții mediului de afaceri Ion D. Vede și Spinciu Constantin. Europarlamentarul Adriana Ţicău, vicepreședinte al Comisiei pentru Transport și Turism din Parlamentul European a transmis participanților un mesaj video înregistrat.

S-a reiterat necesitatea de a identifica nevoile reale din zonă și modalitățile concrete de acțiune pentru satisfacerea lor prin asemenea dezbateri publice, menite să asigure dezvoltarea unor raporturi interactive și a spiritului civic, precum și creșterea participării cetățenilor interesați la procesul decizional din administrația publică județeană și locală. De asemenea, realizarea unei acțiuni de promovare a arealului străbătut de Brațul Borcea, despre care, aproape 80% dintre participanți nu aveau cunoștință directă, s-a bucurat de aprecierea unanimă a acestora, manifestarea fiind și o excelentă posibilitate de comunicare interpersonală și inter-grupuri, despre valorilor naturale, economice, culturale și turistice din această poarte a județului Ialomița.

 

 

categoria articolului 

Știri, 2013