Anunț concurs ocupare un post funcție publică de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional superior și un post funcție publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior - DBF