Anunț organizare concurs ocupare funcție publică de consilier asistent - Comp. Programare si Urmărire Venituri