Comunicat convocare Consiliul Judetean Ialomita în şedinţă extraordinară în data de 10.03.2017, ora 13,00

Comunicate, transparență decizională

   

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 10.03.2017, ora 13,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 16.02.2017.

 

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind  aprobarea  organigramei, statului de funcţii şi  funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa;

proiect hotărâre aprobare organigrama CJ Ialomita

 rapoarte comisii

2. proiect de hotărâre privind repartizarea pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume  defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2017;

proiect hotarare repartizare bugete locale

rapoarte comisii

3. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale întocmită pentru obiectivul de investiții ”Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;

proiect de hotărâre aprobarea Nota conceptuala pentru obiectivul de investiții ”Construirea Blocului Operator

rapoarte comisii

4. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale întocmită pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;

proiect de hotărâre aprobarea Nota conceptuala întocmită pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea și dotarea incinta claridre SJU

rapoarte comisii

5. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale întocmită pentru obiectivul de investiții ”Amenajare curte interioară – Liceul Tehnologic Special Ion Teodorescu Slobozia”;

proiect de hotărâre aprobarea Nota conceptuale pentru obiectivul de investiții ”Amenajare curte interioară – Liceul Special  Ion Teodorescu

 rapoarte comisii

6. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale întocmită pentru obiectivul de investiții ”Modernizare faleză Dunăre în comuna Bordușani”;

proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale întocmită pentru obiectivul de investiții ”Modernizare faleză Dunăre

rapoarte comisii

7. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale întocmită pentru obiectivul de investiții ”Construirea unui punct de acostare turistică pe malul stâng al Brațului Borcea în localitatea Stelnica”;

proiect de hotărâre aprobarea Nota conceptuala pentru obiectivul de investiții ”Construirea unui punct de acostare turistică

rapoarte comisii

8. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza D.A.L.I. și a principalilor indicatori tehnico – economici  la obiectivul de investiţii „Consolidare, amenajare și reorganizare clădire muzeu”;

proiect hotărâre aprobarea documentației tehnico – economica, faza D.A.L.I. si principalilor indicatori tehnico – clădire MNA

rapoarte comisii

9. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 67/20.10.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Muzeului Național al Agriculturii;

proiect hotărâre modificare HCJI nr. 67/20.10.2016 privind desemnarea reprezentanti MNA

rapoarte comisii

10. proiect de hotărâre privind modificarea  Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 32/10.08.2016 de desemnare a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia pentru anul școlar 2016 – 2017, cu completările ulterioare;

proiect hotărâre modificare HCJI nr. 32/10.08.2016 de desemnare a reprezentanți Liceul Special

rapoarte comisii

11. proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor imobile proprietate publica a statului și din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene  în proprietatea publică a Județului Ialomița.

pr.hot.solicitare adresa guvern trecere imobile in proprietate publica aeroport Alexeni

rapoarte comisii

 

 

Şedinţa este publică.

 

PREŞEDINTE,

VICTOR MORARU