Comunicat convocare în şedinţă ordinară a Consiliul Judetean Ialomita în data de 23.11.2017, ora 14,00

Comunicate, transparență decizională

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 23.11.2017, ora 14.00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 26.10.2017.

           Proces verbal ședință 26.10.2017

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:

              1. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia;

proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia

Rapoarte comisii

            2. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului Județean Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa;

proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului Județean Ialomița

Rapoarte comisii

             3. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu ” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa;

proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu ” Ialomița

Rapoarte comisii

            4. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 55 din 27.05.2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;

proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la HCJI nr. 55 din 27.05.2016 privind aprobare organigrama Centrul Cultural Ionel Perlea Ialomița

Rapoarte comisii

             5. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017;

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017

Rapoarte comisii

              6. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2017;

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia

Rapoarte comisii

           7. proiect de hotărâre privind reorganizarea Centrului de Primire în Regim de Urgență a Copilului în Vârstă de 0-3 ani Slobozia în Centrul de Plasament Specializat pentru Copilul cu Dizabilități cu Vârsta mai mică de 3 ani Slobozia;

proiect de hotărâre privind reorganizarea Centrului de Primire în Regim de Urgență a Copilului în Vârstă de 0-3 ani Slobozia

Rapoarte comisii

               8. proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;

proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița 

Rapoarte comisii

        9. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa  nr. 110/27.06.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865 – Km 37+545) localitățile Drăgoești-Roșiori-Movilița-Dridu, DJ 101 (Km 52+100 – Km 37+600) localitățile Dridu-Fierbinți Târg-limită județ Ilfov, DJ 101 (Km 52+100 – Km 59+700 localitățile Dridu-Jilavele și DJ 402 (Km 53+700 – Km 61+740) limită județ Călărași-Sinești (DN2)” și a cheltuielilor legate de proiect;

proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 110/27.06.2017 privind aprobarea realizării proiectului Modrenizare drumuri județne DJ 302,DJ 101, DJ 402

Rapoarte comisii

         10. proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici, faza PT, pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 203 F (Grivița) – Smirna – Iazu –Scânteia - Valea Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350”;

proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici, faza PT, pentru obiectivul de investiții Modernizare drum județean DJ 203F

Rapoarte comisii

        11. proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa  nr. 126/31.07.2017 privind aprobarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizare drum județean DJ 203F (Grivița) – Smirna – Iazu –Scânteia - Valea Ciorii - DN21A, Km 0+000-Km 25+350”;

proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 126/31.07.2017 privind aprobarea cofinanțare pentru obiectivul de investiții finanațat prin PNDL - Modernizare drum județean DJ 203F

Rapoarte comisii

            12. proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare declanșării procedurii de selecție pentru numirea unui membru în Consiliul de administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița;

proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare declanșării procedurii de selecție pentru numirea unui membru în Consiliul de administratie al SC Drumuri și Poduri SA Ialomița

Rapoarte comisii

            13. proiect de hotărâre privind  aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier S.C. SECOMI TRAVEL S.R.L.,  în vederea efectuării serviciului de  transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul Sudiți-Țăndărei-Slobozia-Ivănești;

proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier S.C. SECOMI TRAVEL S.R.L.în vedere efectuării serviciului de transport public județean de persoane

Rapoarte comisii

         14. proiect de hotărâre privind  modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 79 din 14.12.2012 privind aprobarea „Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada  01.05.2013 – 30.06.2019’’, cu modificările şi completările ulterioare;

proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la HCJ Ialomița nr. 79 din 14.12.2012 privind aprobarea Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.06.2019, cu modificările și completările ulterioare

Rapoarte comisii

            15. proiect de hotărâre privind conferirea plachetei „Consiliul Judeţean Ialomiţa 25 de ani” şi a broşurii „25 de ani de administraţie publică judeţeană”;

proiect de hotărâre privind conferirea plachetei „Consiliul Judeţean Ialomiţa 25 de ani” şi a broşurii „25 de ani de administrație publică județeană

Rapoarte comisii

         16. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 61/20.10.2016 privind validarea membrilor desemnaţi ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa, cu modificările ulterioare.

proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 61/20.10.2016 privind validarea membrilor desemnați ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Ialomița, cu modificările ulterioare

Rapoarte comisii

           III. Diverse

           Şedinţa este publică.

 

NOTĂ

Se suplimentează ordinea de zi a şedinţei cu următoarele proiecte de hotărâre:

  • Proiect de hotărâre nr.17 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate (SF) şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;

proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate (SF) - Construire Bloc operator SJU; 

  • Proiect de hotărâre nr.18 privind  aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;

proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii finanțat prin PNDL - Construire Bloc Operator - SJU;

  • Proiect de hotărâre nr.19 privind  aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia”;

proiect de hotărâre privind aprobarea (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori - Modernizare si dotare incinta cladire SJU;

  • Proiect de hotărâre nr.20 privind  aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală „Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia”

proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii finanțat prin PNDL - Modernizare si dotare incinta cladire SJU.

 

 

PREŞEDINTE,

Victor MORARU